June 19, 2021

Cách Đạt Được Thứ Hạng Đầu Của Google Chỉ Với 1 Liên Kết

Trong nghiên cứu điển hình này, tôi sẽ cho bạn thấy một tình huống rất thú vị mà tôi đã thực sự xếp hạng số 1 trên Google chỉ với một liên kết duy nhất.

Xin lưu ý rằng đây không phải là một bài viết hướng dẫn mà là một ví dụ rõ ràng về mức độ quan trọng của các liên kết đối với Google. Đây là một từ khóa có khối lượng thấp không có ý định mua. Tôi thừa nhận rằng bạn chắc chắn sẽ cần nhiều nội dung hơn và nước liên kết để xếp hạng cho một từ khóa có tính cạnh tranh cao. Nhưng nó vẫn thú vị và cho bạn thấy tầm quan trọng của các liên kết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *